Tag: xây dựng thương hiệu vinamilk

Vai trò của việc xây dựng thương hiệu đối với doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp của tôi chỉ có quy mô nhỏ, liệu đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu có phải là một sự tốn kém và lãng phí hay không?

10 lỗi trong xây dựng thương hiệu

Đôi lúc, doanh nghiệp dốc hết thời gian và công sức để tạo nên một thương hiệu với một cái tên dễ nhớ và câu slogan cam kết những điều

Khi thương hiệu “tự sát”

Quá trình phát triển của một doanh nghiệp luôn luôn gắn liền với quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp đó. Và để có thương hiệu nổi tiếng,